日本語/Tiếng việt

Hướng dẫn về dịch vụ của IDEASPARK SIM

Những phí dịch vụ dưới đây chưa bao gồm thuế tiêu dùng.

Thuế tiêu dùng sẽ được tính dựa trên thuế suất tại thời điểm sử dụng dịch vụ.

1. Các goi dịch vụ IDEASPARK SIM

Gói dịch vụ Dung lượng Giá cước tháng SIM Data Giá cước tháng SIM Nghe gọi + Data
Gói thấp
(Loại D)
1GB 780YEN 1,480YEN
3GB 1,480YEN 2,180YEN
Gói cơ bản
(Loại D)
5GB 1,920YEN 2,620YEN
10GB 3,480YEN 4,180YEN
Gói dung lượng lớn
(Loại D)
25GB 4,680YEN 5,380YEN
Gói không giới hạn
(Loại S)
Không giới hạn 5,000YEN


 • Khi ký hợp đồng, chúng tôi sẽ thu phí phát hành 5,000 YEN/SIM ngoài tiền gọi theo tháng.
 • Nếu chọn thanh toán bằng SmartPit, quý khách phải đóng trước 10,000 YEN tiền đặt cọc cùng với phí phát hành SIM. Tiền đặt cọc sẽ được trả lại khi chấm dứt hợp đồng
Chỉ loại D
 • Giá cước gọi sẽ tính 20 YEN / 30s.
 • Với SIM nghe gọi, chỉ 850 YEN/ tháng, quý khách có thể đăng ký gói cước gọi không giới hạn 10 phút.
  • ・Gọi hoàn toàn miễn phí với các cuộc gọi dưới 10 phút
  • ・Sau 10 phút cước gọi sẽ được tính 10 YEN/30s
  • ・Khi sử dụng dịch vụ gọi không giới hạn, quý khách cần phải thêm mã “0063” trước số điện thoại muốn liên lạc.
 • Với SIM Data, chỉ 150 YEN/ tháng, quý khách có thể đăng ký chức năng tin nhắn SMS.
  • ・Nếu muốn sử dụng dịch vụ SMS, quý khách phải chọn khi đăng ký SIM.
   (Sau khi ký hợp đồng SIM data sẽ không thể đăng ký thêm chức năng SMS, vì vậy mong quý khách hãy chú ý.)
  • ・Cước phí gửi SMS giống với cước phí tin nhắn NTT Docomo quy định tương ứng với số chữ.
 • Quý khách có thể nạp thêm dung lượng đơn vị 500MB và tối đa được nạp 3GB/1 tháng.
  Mỗi 500MB mất phí 1,200 YEN.
 • Phí viễn thông căn bản (phí Universal): 3 YEN/SIM/tháng.
 • Gói cước không giới hạn (Loại S) chỉ dành cho SIM dung lượng.
  Nếu thuộc một trong những trường hợp dưới đây, khi thay đổi gói cước quý khách phải thanh toán phí phát hành khác.
  • ・Thay đổi gói cước giữa loại D và loại S
  • ・Là gói cước loại D nhưng đổi hợp đồng giữa SIM nghe gọi và SIM dung lượng.
  • ・Là gói cước loại D nhưng thêm chức năng SMS trong khi đang ký hợp đồng SIM dung lượng.
 • Để sử dụng được SIM loại D củ chúng tôi thì điện thoại của bạn phải bắt được các sóng「PREMIUM 4G」「Xi」hay 3G của Docomo
  ※「PREMIUM 4G」 và「Xi」là tên thương hiệu của công ty NTT Docomo
 • Để sử dụng được SIM loại S củ chúng tôi thì điện thoại của bạn phải bắt được các sóng「SoftBank 4G LTE」hay 3G của Softbank
  ※「SoftBank 4G LTE」là tên thương hiệu của công ty SoftBank

2. Cách thức đăng ký

3. Cách tính cước phí sử dụng

 • Cước phí được tính theo giá cước ở bảng 1.
 • Về cơ bản tất cả các loại phí căn cứ trên hợp đồng dịch vụ này sẽ được tính theo đơn vị từng tháng, gồm: phí sử dụng gói Data, phí nghe gọi trọn gói, phí viễn thông căn bản... (Nếu cuộc gọi bắt đầu và kết thúc vào thời điểm hai ngày khác nhau, tiền phí gọi sẽ được tính vào tháng của ngày bắt đầu cuộc gọi) . Tuy nhiên, khi cần thiết công ty sẽ tính theo khoảng thời gian quy định riêng, không theo từng tháng.
 • Có trường hợp thay đổi ngày chốt sổ từng tháng tùy theo tình hình làm việc của công ty.

Chi tiết và quy trình thanh toán

Tiền phí trước khi bắt đầu sử dụngChỉ 1 lần, đối với những người thanh toán qua SmartPit (Combini)
 • Tiền đặt cọc
 • Phí phát hành
Phí hàng thángNgày thanh toán là ngày 15 hàng tháng
Tiền sử dụng và thay đổiTiền sử dụng của tháng trước trước nữa
 • Tiền gọi điện đã sử dụng
 • Tiền sử dụng SMS

Tiền phí cơ bản và cố địnhTiền phí sử dụng của tháng trước
 • Tiền phí gói cước dung lượng
 • Tiền phí viễn thông căn bản (phí Universal)
 • Tiền phí gói cước nghe gọi (chỉ những người sử dụng SIM nghe gọi)
 • Tiền phí các gói lựa chọn (chỉ những người chọn thêm)
 • Tiền phí phát hành (chỉ phát sinh tháng đầu tiên, đối với những người thanh toán bằng thẻ tín dụng)

Email yêu cầu thanh toán

Từ ngày mồng 5 đến ngày mồng 10 hàng tháng, chúng tôi sẽ gửi email yêu cầu thanh toán và kỳ hạn thanh toán là trước ngày 15.

Ví dụ: Từ ngày mồng 5 đến mồng 10 tháng 3, chúng tôi gửi yêu cầu thanh toán “tiền sử dụng và thay đổi” của tháng 1 và “tiền phí cơ bản và cố định” của tháng 2; quý khách phải thanh toán trước ngày 15 tháng 3.

4. Giảm giá

 • Tùy vào loại và thời hạn của hợp đồng sử dụng, quý khách được hưởng những đợt khuyến mại dựa trên giá quy định ở bảng 1 và các nội dung, điều kiện của công ty.

5. Tính cước sử dụng theo ngày

 • Nếu ngày bắt đầu sử dụng dịch vụ trong tháng (ngày do quý khách chỉ định hoặc ngày phù hợp công ty kích hoạt SIM nếu quý khách không chỉ định), cước phí tháng đầu tiên sẽ được tính theo số ngày sử dụng dịch vụ.

6. Làm tròn tiền cước

 • Nếu kết quả tính toán phí sử dụng dịch vụ bị lẻ dưới 1 YEN, và không được quy định riêng tại bảng giá thì cước phí cuối cùng sẽ được bỏ phần lẻ sau dấu phẩy đi.

7. Cách thức thanh toán

 • Theo nguyên tắc, tiền cước dịch vụ sau thuế sẽ được trả bằng thẻ Tín dụng của chủ thuê bao. Vào ngày cố định hàng tháng, cước phí sẽ tự động được trừ từ thẻ Tín dụng đã đăng ký.
 • Tuy nhiên, có trường hợp có cách thức thanh toán riêng vì IDEASPARK SIM được cung cấp thông qua các đơn vị liên kết, hoặc hình thức trừ vào tiền đặt cọc.
 • Trường hợp thanh toán khác ngoài thẻ tín dụng, trước ngày mồng 10 hàng tháng, chúng tôi sẽ gửi yêu cầu thanh toán tiền sử dụng tháng trước tới địa chỉ email người ký hợp đồng đăng ký.
  Qúy khách cần thanh toán trước ngày 15 tháng theo email yêu cầu thanh toán.
 • Các cách thức thanh toán cụ thể sẽ được ghi trên Website đăng ký IDEASPARK SIM("https://ideasparksim.jp/vn/")

8. Thay đổi các gói cước

 • Quý khách có thể thay đổi các gói cước Data ở trang MyPage mà công ty cung cấp.
 • Nếu quý khách đăng ký trước ngày 25 thì thay đổi sẽ được áp dụng từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.
  Nếu quý khách đăng ký từ ngày 26 trở đi thì thay đổi sẽ được áp dụng từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo nữa.

9. Phương thức truyền dữ liệu

 • Phương thức truyền dữ liệu:LTE, 3G
 • Tốc độ tối đa:Tốc độ cao nhất của mạng LTE, tốc độ cao nhất của mạng 3G

10. Thời gian sử dụng tối thiểu

 • SIM Data, SIM nghe gọi đều có thời gian sử dụng tối thiểu 1 tháng.

11. Hủy hợp đồng

 • Việc hủy hợp đồng được tiến hành ở trang MyPage.
 • Không mất phí hủy hợp đồng.
 • Sau khi hủy hợp đồng, thì quý khách vẫn cần trả nốt phí dịch vụ của tháng hiện tại.
  * Dù quý khách có hủy giữa chừng thì phí dịch vụ cũng sẽ được tính đơn vị tháng.
 • Mỗi người chỉ có thể đăng ký một hợp đồng SIM.
  Và chỉ người ký hợp đồng được sử dụng, trong trường hợp phát hiện người khác dùng SIM, hợp đồng sẽ bị hủy ngay hôm đó, tiền đặt cọc cũng không được hoàn trả lại.

12. Tiền đặt cọc

 • Khi đăng ký có trường hợp cần phải đóng tiền đặt cọc.
 • Lý do được hiện trên website khi đăng ký.
 • Nếu trì hoãn thanh toán phí sử dụng dịch vụ, công ty sẽ cân nhắc trừ từ tiền đặt cọc.

13. Dừng cung cấp dịch vụ do trì hoãn thanh toán

 • Trường hợp thanh toán bằng thẻ tín dụng, tại thời điểm phát hiện trì hoãn thanh toán, chúng tôi sẽ ngừng cung cấp dịch vụ.
 • Trường hợp thanh toán bằng các hình thức khác ngoài thẻ tín dụng, chúng tôi sẽ tạm thời ngừng cung cấp dịch vụ tại thời điểm tiền sử dụng dịch vụ của tháng trước đến cuối tháng này vẫn chưa được thanh toán.
  Nếu đến cuối tháng sau vẫn chưa được thanh toán, chúng tôi sẽ hủy hợp đồng.
 • Chúng tôi sẽ gửi email thông báo trước tùy vào tình hình.

14. Dịch vụ chuyển mạng giữ số (MNP)

 • Quý khách có thể sử dụng dịch vụ chuyển mạng giữ số MNP. Khi sử dụng MNP để chuyển sang IDEASPARK SIM, tất cả thông tin của người ký hợp đồng đăng ký với công ty điện thoại đang sử dụng, thông tin đăng ký dịch vụ và thông tin ghi trong giấy tờ tùy thân phải thống nhất.
 • Với IDEASPARK SIM, trong trường quý khách muốn chuyển từ IDEASPARK SIM sang các mạng khác, chúng tôi sẽ tính 3000 YEN tiền phí phát sinh

Hết